Sec Image

Varstvo osebnih podatkov

Vse pridobljene osebne podatke uporabnikov in udeležencev storitev (brezplačne predstavitve tečaja masaže dojenčka, tečaji masaže dojenčka, nakup v spletni trgovini) spoštujemo in jih zbiramo, vodimo, obdelujemo in hranimo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zavezani smo k temu, da vse zbrane osebne podatke, pridobljene preko ali z uporabo spletne strani Mojaprvamasaza.si, skrbno varujemo in uporabljamo izključno za namen, za katerega so bili posredovani.
 
Posameznik z dostopom na spletno stran oz. uporabo spletne strani ali privolitvijo za zbiranje osebnih podatkov soglaša oz. dovoljuje, da zbiramo, vodimo, obdelujemo in hranimo osebne podatke, ki se nanašajo nanj, in sicer v skladu z veljavnimi področnimi zakoni, med drugim z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«).

Kdo upravlja z vašimi podatki in kdo ima do njih dostop?

Z vašimi osebnimi podatki upravlja in do njih dostopa:

Moja prva masaža – IAIM, tečaji, Petra Peterlin s.p.
Podbreznik 15
8000 Novo mesto
Matična številka: 8898804000
Davčna številka: 64224899

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko nas k temu zavezuje veljavna zakonodaja.

Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo le tiste osebne podatke, ki so potrebni za kakovostno izvajanje naših storitev, za komunikacijo z vami in za izboljšanje naših storitev ter uporabniške izkušnje. Ti podatki so ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefonska številka, starost otroka in morebitne druge, za kakovostno izvedbo storitev nujno potrebne informacije.

Kako dolgo se osebni podatki obdelujejo in hranijo?

Na podlagi privolitve pridobljeni osebni podatki posameznika se obdelujejo in hranijo, dokler za to obstaja namen (oz. smo do tega zavezani zaradi veljavne zakonodaje) ali do preklica privolitve posameznika.

Pravice in odgovornost posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico kadarkoli preklicati privolitev oz. zahtevati vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da svoje zahteve sporoči na elektronski naslov info@mojaprvamasaza.si. Zahtevo bomo izpolnili v zakonsko zavezujočem roku.

Na elektronski naslov info@mojaprvamasaza.si lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Prav tako pa je pravica posameznika, da pritožbo poda neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije, ki je v tem primeru pristojen nadzorni organ.

Posameznik je odgovoren za verodostojnost podanih osebnih podatkov in kontaktnih informacij. V primeru spremembe podanih osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate popravek ali izbris, in sicer na elektronski naslov info@mojaprvamasaza.si.

Skrb za varnost

Zaupane osebne podatke posameznika si izjemno prizadevamo zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. V ta namen izvajamo ustrezne ukrepe.

Navkljub prizadevanjem in trudu obstaja možnost (sicer kaznivega) nepooblaščenega vdora v naš računalniški sistem, brez našega vedenja, s katerim bi osebne podatke morebitne tretje osebe uporabile za namene, ki niso združljivi s prvotnim namenom našega zbiranja, kar se na vsak način trudimo preprečiti.

Spremembe politike varstva osebnih podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe te politike varstva osebnih podatkov, in sicer kadar bo za spremembe razlog utemeljen.

Izdelki v košarici0
V vaši košarici ni izdelkov.
0